ویدئوی تحلیل کتاب بازاریابی پرمحتوا

در این ویدئو می‌توانید مطالب زیر را بخوانید:

 • معرفی و مقدمه
 • بررسی پیرامتن کتاب بازاریابی پرمحتوا
 • نویسنده کتاب Epic Content Marketing، جو پولیزی کیست؟
 • ترجمه‌های مختلف کتاب epic content marketing
 •  قطع کتاب های ترجمه شده
 •  بررسی کتاب Epic Content Marketing
 •  مقایسه پیرامتن بازاریابی پرمحتوا با کتاب اصلی
 •  تاثیر ریویوها و نظرات متخصصات بر فروش کتاب
 • سانسوری‌های کتاب بازاریابی پرمحتوا
 • بررسی ترجمه بازاریابی پرمحتوا
 • داستان جان دیر و خلاصه بخش اول کتاب بازاریابی پرمحتوا/اهمیت بازاریابی محتوایی
 • خلاصه بخش دوم بازاریابی پرمحتوا/ استراتژی و چرخه محتوا
 • در اهمیت پرسونای مخاطب
 • خلاصه بخش سوم بازاریابی پرمحتوا/ انواع موقعیت های شغلی الزامی برای بازاریابی محتوایی در شرکت‌ها
 • خلاصه بخش چهارم بازاریابی پرمحتوا/ مثال درباره بازاریابی محتوایی در شرکت‌های بزرگ دنیا
 • چطور داده های محتوایی را تحلیل کنیم؟
 • خلاصه بخش پنجم بازاریابی پرمحتوا/ توزیع محتوا یعنی چه؟
 • نتیجه گیری و جمع بندی

 

اگر دوست دارید مقایسه کتاب بازاریابی پرمحتوا و قدرت محتوا را هم بخوانید و برای خرید این کتاب بهتر تصمیم بگیرید، حتما سری به وبلاگ تاج‌آبی بزنید.